תו התקן של ארגון Joint Commission International
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי
דלג על בר עליון
בר עליון

בית חיות

המחקר בבעלי חיים מתקיים כפוף לאישורי ועדת האתיקה למחקר בבעלי חיים הפועלת במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי באשקלון. הוועדה דנה בהצעות מחקר לניסויים פרה- קליניים בבעלי חיים ומאשרת אותן. הוועדה פועלת על סמך נוהל לניסויים בבעלי חיים, דרכי מינויה ושל הוועדה, מוגדרים בחוק.
הועדה מתכנסת |AD-HOC לישיבת מליאה לדיון בבקשות לעריכת ניסוי בבעלי חיים- ולאישורם, לדחייתם, או להחזרה לחוקרים לשם הכנתם לדיון חוזר.
המרכז הישראלי לגנום החולדה ( www.irgc.co.il )
 
  זנים גנטיים
• מודל סברא (חולדה) ליתר לחץ דם הקשור במלח (SBH/y, SBN/y)
• מודל כהן (חולדה) לסוכרת הקשורה בכלכלה (CDs/y, CDr/y)
• מודל CRDH (חולדה) המחכה שילוב של יתר לחץ דם עצמוני וסוכרת
• חולדות מזן SHR
• זנים קונגנים, קונסומים וקונפלסטים שונים

 

עבור לתוכן העמוד